Rok 2016:

 

07 • Wieczór 133 - Błogosławieni, wezwani do apostolstwa
06 • Wieczór 132 - Błogosławieni w tajemnicy chrztu
05 • Wieczór 131 - Błogosławieni, którzy uwierzyli
04 • Wieczór 130 - Błogosławieni, którzy czynią miłosierdzie
03 • Wieczór 129 - Błogosławieni, wpatrzeni w krzyż
02 • Wieczór 128 - Błogosławieni, którzy przebaczają
01 • Wieczór 127 - Błogosławieni - współpracownicy Stwórcy

 


Rok 2015:

 

12 • Wieczór 126 - Błogosławieni miłosierni - miłość
11 • Wieczór 125 - Błogosławieni - zaproszeni na ucztę
10 • Wieczór 124 - Błogosławieni - powołani do małżeństwa
09 • Wieczór 123 - Błogosławieni, którzy słuchają Słowa
08 • Wieczór 122 - Sprawiedliwość służy miłości
07 • Wieczór 121 - Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój
06 • Wieczór 120 - Błogosławieni, którzy łakną sprawiedliwości
05 • Wieczór 119 - Wychowawczyni sumień
04 • Wieczór 118 - Bóg bogaty w miłosierdzie
03 • Wieczór 117 - Błogosławieni, którzy cierpią dla sprawiedliwości
02 • Wieczór 116 - Błogosławieni, którzy służą chorym
01 • Wieczór 115 - Rodzina buduje na zaufaniu

 


Rok 2014:

 

12 • Wieczór 114 - Ubodzy duchem
11 • Wieczór 113 - Krzyk biednych
10 • Wieczór 112 - Błogosławieni czystego serca
09 • Wieczór 111 - Błogosławieni
08 • Wieczór 110 - W szczerości przed Matką
07 • Wieczór 109 - Dzień Pański
06 • Wieczór 108 - Duch napełnia serce
05 • Wieczór 107 - Z Maryją Królową Polski uwielbiamy Boga
04 • Wieczór 106 - Miłość potężniejsza niż śmierć
03 • Wieczór 105 - Tworzyć środowiska świętości
02 • Wieczór 104 - Różne drogi jednej świętości
01 • Wieczór 103 - Świętość: radość i powołanie

 


Rok 2013:

 

12 • Wieczór 102 - Modlitwa "Anioł Pański" wyznaniem wiary w Syna Bożego
11 • Wieczór 101 - Wierzę w Kościele
10 • Wieczór 100 - Wiara Jana Pawła II - Wieczór jubileuszowy
09 • Wieczór 99 - Dziękujemy za wiarę naszych ojców
08 • Wieczór 98 - Wiara mocą młodych
07 • Wieczór 97 - Wierzę w Boga Ojca
06 • Wieczór 96 - Wierzę w Kościół powszechny
05 • Wieczór 95 - Błogosławiona, która uwierzyła
04 • Wieczór 94 - To Duch Święty wprowadza nas na drogi miłosierdzia
03 • Wieczór 93 - Umęczon, ukrzyżowan, umarł
02 • Wieczór 92 - Narodził się z Maryi Panny
01 • Wieczór 91 - Wierzę w Słowo, które stało się Ciałem

 


Rok 2012:

 

12 • Wieczór 90 - "Być solą ziemi"
11 • Wieczór 89 - "Jeden drugiego brzemiona noście"
10 • Wieczór 88 - Nowa ewangelizacja w "Roku Wiary"
09 • Wieczór 87 - Aby "bardziej być"
08 • Wieczór 86 - Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
07 • Wieczór 85 - Odzyskać głębię
06 • Wieczór 84 - Rodzina w domu Kościoła
05 • Wieczór 83 - Maryja u początku Kościoła
04 • Wieczór 82 - Dom Miłosierdzia
03 • Wieczór 81 - Kościół domem dla cierpiącego
02 • Wieczór 80 - Do końca ich umiłował
01 • Wieczór 79 - Emmanuel - Bóg z nami

 


Rok 2011:

 

12 • Wieczór 78 - Dom Boga i nasz
11 • Wieczór 77 - Św. Rafał Kalinowski
10 • Wieczór 76 - Boże Miłosierdzie w życiu Błogosławionych
09 • Wieczór 75 - św. Stanisław Kostka
08 • Wieczór 74 - Św. Maksymilian
07 • Wieczór 73 - Niepokalane Serce Maryi
06 • Wieczór 72 - Błogosławiony
05 • Wieczór 71 - Te Deum laudamus
04 • Wieczór 70 - Modlitwa "zdobywa serce Boga"
03 • Wieczór 69 - Modlitwa adoracyjna
02 • Wieczór 68 - Św. Urszula Ledóchowska
01 • Wieczór 67 - Święta Boża Rodzicielka

 


Rok 2010:

 

12 • Wieczór 66 - Św. Józef - obrońca życia
11 • Wieczór 65 - "Święci żyją świętymi"
10 • Wieczór 64 - Św. siostra Faustyna
09 • Wieczór 63 - Bł. Aniela Salawa - służąca
08 • Wieczór 62 - Św. Jadwiga - Król Polski
07 • Wieczór 61 - Św. Brat Albert - "szary brat"
06 • Wieczór 60 - Ksiądz Jerzy
05 • Wieczór 59 - Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam
04 • Wieczór 58 - Pódź za Mną
03 • Wieczór 57 - Świadkowie sprawiedliwości
02 • Wieczór 56 - Bądźmy świadkami miłości - w Europie
01 • Wieczór 55 - Bóg jest Miłością

 


Rok 2009:

 

12 • Wieczór 54 - Kapłan z ludu i dla ludu
11 • Wieczór 53 - Oddać życie
10 • Wieczór 52 - Otoczmy różańcem nasze życie
09 • Wieczór 51 - Otoczmy troską Kościół domowy
08 • Wieczór 50 - Owoc ziemi i pracy rąk ludzkich
07 • Wieczór 49 - "I widział Bóg, że było dobre"
06 • Wieczór 48 - Bierzmowanie dziejów
05 • Wieczór 47 - Królowo Polski - módl się za nami
04 • Wieczór 46 - Modlitwa z Janem Pawłem II
03 • Wieczór 45 - Jeżeli ziarno obumrze...
02 • Wieczór 44 - Błogosławieni czystego serca
01 • Wieczór 43 - Macierzyństwo

 


Rok 2008:

 

12 • Wieczór 42 - Od poczęcia - człowiek
11 • Wieczór 41 - Więcej "mieć" - czy bardziej "być"?
10 • Wieczór 40 - Nowa ewangelizacja
09 • Wieczór 39 - Czerpać siłę z Eucharystii
08 • Wieczór 38 - "Strumień się nie zdumiewa, lecz zdumiewa się człowiek"
07 • Wieczór 37 - Św. Paweł - żarliwy uczeń Chrystusa
06 • Wieczór 36 - Modlitwa w życiu ucznia Chrystusa
05 • Wieczór 35 - Ojczyzna w życiu ucznia Chrystusa
04 • Wieczór 34 - "Bądźcie świadkami Miłosierdzia"
03 • Wieczór 33 - Uczeń niesie krzyż
02 • Wieczór 32 - Światło Chrystusa
01 • Wieczór 31 - Radość ucznia

 


Rok 2007:

 

12 • Wieczór 30 - Maryja pierwsza uczennica Chrystusa
11 • Wieczór 29 - Powołani do życia wiecznego
10 • Wieczór 28 - Maryja wzorem człowieka powołanego
09 • Wieczór 27 - "Czyńcie sobie ziemię poddaną": powołanie do pracy
08 • Wieczór 26 - Powołanie do wolności
07 • Wieczór 25 - Rodzina to także powołanie
06 • Wieczór 24 - Powołani, by uwierzyć Miłości
05 • Wieczór 23 - Powołani, by narodzić się z Ducha
04 • Wieczór 22 - Przez krzyż ku pełni powołania "Wykonało się"
03 • Wieczór 21 - Nawrócenie odkrywaniem powołania do świętości
02 • Wieczór 20 - Piękno życia konsekrowanego
01 • Wieczór 19 - Powołanie człowieka objawia się w Chrystusie

 


Rok 2006:

 

12 • Wieczór 18 - Powołani do życia
11 • Wieczór 17 - W nadziei już jesteśmy zbawieni
10 • Wieczór 16 - Udoskonaleni przez cierpienie
09 • Wieczór 15 - Błogosławieni ubodzy w duchu
08 • Wieczór 14 - Byłem ubogi, a przyjęliście Mnie
07 • Wieczór 13 - Dawać świadectwo nadziei
06 • Wieczór 12 - Trzymajmy się niewzruszenie nadziei
05 • Wieczór 11 - Trwajcie mocni w wierze
04 • Wieczór 10 - "Szukałem was, a wy przyszliście do mnie"
03 • Wieczór 9 - "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię"
02 • Wieczór 8 - Modlitwa
01 • Wieczór 7 - Słowo stało się Ciałem

 


Rok 2005:

 

12 • Wieczór 6 - Rodzinny Adwent
11 • Wieczór 5 - Okno w domu Ojca
10 • Wieczór 4 - Zostań, Panie, z nami
09 • Wieczór 3 - Miłosierdzie Boga źródłem nadziei dla człowieka
08 • Wieczór 2 - Papieska modlitwa "Totus Tuus"
07 • Wieczór 1 - Program wieczornego spotkania