133lipiec 2016

 


BŁOGOSŁAWIENI, WEZWANI DO APOSTOLSTWA

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

POBIERZ

 

 

dokument w docxdokument w pdfnagrania w zip

 

 

 

INFORMACJA

Chcemy poinformować wszystkich korzystających z „Wieczorów Jana Pawła II”, że ta forma refleksji nad nauczaniem świętego Papieża i modlitwy zanoszonej do Boga przez jego wstawiennictwo trwała do Światowych Dni Młodzieży, czyli do lipca 2016 roku. Trwaliśmy na tej modlitwie przez jedenaście lat. Ojciec Święty przez swoje nauczanie pomagał nam przeżywać dziejące się wydarzenia i ważne tematy. W świetle jego słów rozważaliśmy program duszpasterski Episkopatu Polski wyznaczany na kolejne lata, przeżywaliśmy Rok Kapłański i Rok Wiary, przygotowywaliśmy się do beatyfikacji i kanonizacji Papieża, a w ostatnim czasie modliliśmy się o błogosławieństwo dla Światowych Dni Młodzieży i rozważaliśmy znaczenie Chrystusowych błogosławieństw.

Dziękujemy wszystkim, którzy współtworzyli te miesięczne spotkania przez przygotowanie tekstów i śpiewów, nagrań papieskich przemówień i filmików dostępnych w Internecie. Gorąco dziękujemy tym, którzy w tych wieczorach uczestniczyli w różnych miejscach, a szczególnie w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Od października zamiast „Wieczorów Jana Pawła II” będziemy przeżywać „Modlitwę w pierwszą sobotę miesiąca”. Będzie to przede wszystkim modlitwa maryjna, z rozważaniem tajemnicy różańca i z odmówieniem cząstki różańca, zgodnie z życzeniem Maryi, wyrażonym wobec Łucji z Fatimy. Św. Jan Paweł II bynajmniej nie zniknie z tych modlitw. W tekstach rozważań będziemy sięgać do jego myśli i będziemy wzywać jego wstawiennictwa. Pierwsza sobota to również jego dzień, dzień jego odejścia z tego świata do domu Ojca.

Nadal będą przygotowywane pomoce w postaci jednej kartki, z których mogą korzystać wierni gromadzący się w parafiach na nabożeństwo pierwszosobotnie. Przygotowane teksty będą również zamieszczone na stronie internetowej Żywego Różańca w Archidiecezji Krakowskiej: http://zr.diecezja.pl/

 

W imieniu zespołu przygotowującego „Wieczory JPII”

ks. Stanisław Szczepaniec

 

 

 


 

Tekst Papieża: Z przemówienia powitalnego (Częstochowa, 14.08.1991 - nagranie): „Od roku 1984 rozpoczęła się w Kościele tradycja Światowego Dnia Młodzieży. Wyruszając z placu św. Piotra w Rzymie pielgrzymujemy wspólnie przez świat. […] Chodzi o to, że przyszłość należy do was, do młodych. A chodzi właśnie o tę naszą wspólną przyszłość. Trzeba, abyście wchodzili na wielkie drogi historii nie tylko tu, w Europie, ale na wszystkich kontynentach i wszędzie stawali się świadkami Chrystusowych błogosławieństw.”

 

Zapalenie świecy i „Apel Jasnogórski”.

 

Prowadzący: Ostatni Wieczór Jana Pawła II, w którym chcemy gorąco dziękować Bogu za dar tych spotkań z jego nauczaniem, przeżywamy u progu kolejnych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, wielkiego święta młodych, które wyrosło z ogromnej przyjaźni Papieża Polaka do młodych i z wielkiej jego nadziei, że młodzi potrafią zmieniać świat mocą Ducha Świętego. Dokładnie ćwierć wieku temu takie spotkanie przeżyliśmy my - wówczas młodzi - w Częstochowie. Wsłuchajmy się jeszcze raz to, co Ojciec św. wtedy postawił przed nami jako najważniejsze życiowe zadanie. Na ile udało się go zrealizować? Na ile przeżywane przez jedenaście lat, w każdą pierwszą sobotę miesiąca, rozważanie nauczania Papieża Polaka, w nas owocuje? Pomaga nam nieustannie odnawiać mocą Ducha Świętego, nasze serca i środowiska, w których żyjemy? Prośmy Maryję, która w swojej ikonie pielgrzymuje z młodymi, aby wypraszała nam łaskę otwarcia na dar kierowanego do nas słowa.

 

Wszyscy: Odmawiają modlitwę Pod Twoją obronę, lub dziesiątkę różańca, tajemnicę Cudu w Kanie i śpiewają pieśń, np. Wy jesteście na ziemi.

 

 

Jan Paweł II - Nauczyciel prawdy

 

Lektor Z Ewangelii według św. Mateusza: „Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5,13-16).

 

Prowadzący: Być solą i światłem. Dawać świadectwo. tego swoim życiem i przykładem uczył św. Jan Paweł II. I o to prosił nie tylko młodych, ale każdego z nas. Wsłuchajmy się w jego słowa.

 

Lektor: Z homilii W czasie Mszy św. (Częstochowa, 15.08.1991 r. - nagranie): „Na tobie, droga młodzieży europejskiego Wschodu i Zachodu, stawia stary kontynent w budowaniu owego „wspólnego domu”, od którego oczekujemy przyszłości zbudowanej na solidarności i pokoju. Na was liczy Kościół. […] Serce moje napełnia się radością, gdy widzę was razem, gdy widzę was razem, drodzy młodzi przyjaciele ze Wschodu i Zachodu, z Północy i Południa, gdy widzę was zjednoczonych wiarą w Chrystusa, który jest «wczoraj i dziś, ten sam także na wieki» (Hbr 13,8). Wy jesteście młodością Kościoła, który stoi wobec wezwania nowego milenium. Jesteście Kościołem jutra, Kościołem nadziei”.

 

Wszyscy: Po chwili ciszy śpiewają pieśń np. Boże obdarz Kościół Twój.

 

Lektor: Z homilii W czasie Mszy św. (tamże - nagranie): „Drodzy przyjaciele! Jesteście tutaj zgromadzeni z tylu miejsc, mówicie tak wieloma językami. Nosicie w sobie dziedzictwo tylu kultur, tylu dziejowych doświadczeń. Na różne sposoby doświadczyliście i doświadczacie, wy i wasze społeczeństwa, owej walki, jaka poprzez całe dzieje człowieka toczy się w człowieku - i o człowieka. Człowiek w prawdzie stworzenia na obraz i podobieństwo Boże - a równocześnie człowiek kuszony, aby ten obraz i podobieństwo przemienił w wyzwanie rzucane swemu Stwórcy i Odkupicielowi. Aby Go odrzucił. Aby swe życie na ziemi kształtował tu tak, «jakby Bóg nie istniał». Jakby nie istniał w swojej miłości do człowieka, która Ojcu kazała «dać» Syna Jednorodzonego, dać Syna, ażeby człowiek - przez tego Syna - miał życie wieczne w Bogu. Wy, młodzi, przybyliście tutaj w pielgrzymce, ażeby potwierdzić to przybranie za synów, aby je na nowo wybrać. Aby z niego kształtować swą ludzką egzystencję. Aby do niego przybliżać i pociągać innych. Bądźcie błogosławieni!”.

 

Wszyscy: Po chwili ciszy śpiewają pieśń np. Mój Mistrzu.

 

Lektor: Z homilii w czasie Mszy św. (tamże - nagranie): „Drodzy przyjaciele, wiecie z doświadczenia, że […] wielu młodych ludzi zatraciło motywy, dla których warto żyć. Objawem tego głębokiego zagubienia jest […] poczucie bezsilności w walce o dobro. Do tych braci i sióstr jesteście posłani wy, jako zwiastunowie Dobrej Nowiny o zbawieniu. Spotykając Jezusa Chrystusa dzięki waszemu radosnemu świadectwu, spotykając Chrystusa i poznając nasze powołanie do godności synów Bożych, będą mogli odnajdywać sens życia. Cierpienie ich bowiem to pragnienie odkrycia znaczenia ludzkiego życia, a przecież Chrystus jest Prawdą, która człowieka wyzwala! Tych wszystkich, którzy są zawiedzeni ziemskimi zadaniami cywilizacji, zapraszajcie do współpracy w budowie «cywilizacji miłości»”.

 

Wszyscy: Po chwili ciszy śpiewają pieśń np. Bo góry mogą ustąpić.

 

Lektor: Z homilii w czasie Mszy św. (tamże - nagranie): „Pracować wielkodusznie nad budową społeczeństwa odznaczającego się stałym poszukiwaniem sprawiedliwości, zgody, solidarności i pokoju, oto ideał, który odsłania każdemu bogactwa daru z samego siebie oraz służby. We współpracy nad budowaniem braterstwa między ludźmi pośród narodów, w wielkodusznym niesieniu pomocy najuboższym, człowiek może odkryć piękno życia. […] Waszym posłannictwem jest zabezpieczyć w jutrzejszym świecie obecność takich wartości, jak pełna wolność religijna, poszanowanie osobowego wymiaru rozwoju, ochrona prawa człowieka do życia począwszy od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci, troska o rozwój i umocnienie rodziny, dowartościowanie kulturowych odrębności dla wzajemnego ubogacania się wszystkich ludzi, ochrona równowagi naturalnego środowiska, które coraz bardziej bywa zagrożone”.

 

Wszyscy: Po chwili ciszy śpiewają pieśń, np. Liczę na Ciebie, Ojcze.

 

Lektor: Z homilii w czasie Mszy św. (tamże - nagranie): „Są to, moi drodzy, zadania ogromne. Wymagają serc nieustraszonych, zdolnych uwierzyć nadziei, wbrew nadziei (por. Rz 4,18). Jednakże, droga młodzieży, w zadaniu tym nie jesteś osamotniona! Jest z tobą Chrystus Pan, Ten, który powiedział: "Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on zapłonął" (Łk 12,49). Ogień: oto co może hartować wasze serca i pobudzać je do podejmowania zadań nawet bardzo trudnych: ogień, który przyniósł Chrystus, ogień Ducha Świętego, który spala wszelką ludzką nędzę, każdy ciasny egoizm, każde małostkowe myślenie. Pozwólcie, by ogień ten wybuchał w waszych sercach.”.

Wszyscy: Po chwili ciszy śpiewają pieśń, np. Duchu Święty, Stworzycielu.

 

Lektor: Z homilii w czasie Mszy św. (tamże - nagranie): Mówię do was słowami św. Pawła: "Postępujcie według ducha" (Ga 5,16). Pozwólcie, by "Duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy, pobożności i bojaźni Pańskiej" (por. Iz 11,2) przenikał wasze serca i wasze życie i by za waszym pośrednictwem przekształcał oblicze ziemi. Powtarzam wam, młodym, którzy przybyliście tu ze wszystkich kontynentów: Przyjmijcie Ducha Świętego! Przeniknięci mocą, która od Niego pochodzi, stawajcie się budowniczymi nowego świata: świata innego, opartego na prawdzie, na sprawiedliwości, na solidarności, na miłości.

 

Wszyscy: Po chwili ciszy śpiewają pieśń, np. Duchu ogniu, Duchu żarze.

 

 

Jan Paweł II - Orędownik u Boga

 

Prowadzący: Przez wstawiennictwo Maryi, i św. Jana Pawła II prośmy w intencji młodych - o łaskę wierności Bogu i Ewangelii, o wierność powołaniu do apostolstwa.

 

Litania do św. Jana Pawła II lub Litania do NMP Matki Kościoła.

 

Prowadzący: Niech moc Ducha Świętego, którą otrzymaliśmy w sakramencie bierzmowania, rozpala serca młodych i odnawia oblicze ziemi.

 

Wszyscy: Śpiewają Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. Śpiew powtarza się po każdej prośbie.

 

Lektorzy:

- Przyjdź «Duchu mądrości i rozumu, duchu rady i męstwa, duchu wiedzy, pobożności i bojaźni Pańskiej» (por. Iz 11,2) przenikaj serca młodych i ich życie. Za ich pośrednictwem odnawiaj oblicze ziemi.

- Przyjdź Duchu Święty! Spraw by młodzi przeniknięci mocą, która od Ciebie pochodzi, stawali się budowniczymi świata opartego na prawdzie, na sprawiedliwości, na solidarności, na miłości.

- Przyjdź Duchu Święty! Spraw, aby młodzi wchodzili na wielkie drogi historii w Europie i na wszystkich kontynentach i wszędzie stawali się świadkami Chrystusowych błogosławieństw.

- Przyjdź Duchu Święty! Ucz nas wielbić Ojca za dar „Wieczorów Jana Pawła IIˮ, które przeżywaliśmy w każdą pierwszą sobotę miesiąca przez jedenaście lat. Spraw, aby nauczanie Papieża Polaka, które przez ten czas zgłębialiśmy żyło w nas i owocowało. Aby nieustannie odnawiało nasze serca i środowiska, w których żyjemy.

 

Wszyscy: Odmawiają „Ojcze nasz” i śpiewają pieśń, np. Barka.

 

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoja miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków. Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym, miłość oziębłym, przebaczenie winnym i radość smutnym. Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi. Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.

 

Następuje błogosławieństwo (jeśli jest kapłan) lub znak krzyża i śpiew: np. Hymn światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

 

Krystyna Karkowska