132czerwiec 2016

 


BŁOGOSŁAWIENI W TAJEMNICY CHRZTU

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

POBIERZ

 

 

dokument w docxdokument w pdfnagrania w zip

 

 

 

INFORMACJA

Chcemy poinformować wszystkich korzystających z „Wieczorów Jana Pawła II”, że ta forma refleksji nad nauczaniem świętego Papieża i modlitwy zanoszonej do Boga przez jego wstawiennictwo będzie trwała do Światowych Dni Młodzieży, czyli do lipca tego roku. Trwaliśmy na tej modlitwie przez jedenaście lat. Ojciec Święty przez swoje nauczanie pomagał nam przeżywać dziejące się wydarzenia i ważne tematy. W świetle jego słów rozważaliśmy program duszpasterski Episkopatu Polski wyznaczany na kolejne lata, przeżywaliśmy Rok Kapłański i Rok Wiary, przygotowywaliśmy się do beatyfikacji i kanonizacji Papieża, a w ostatnim czasie modliliśmy się o błogosławieństwo dla Światowych Dni Młodzieży i rozważaliśmy znaczenie Chrystusowych błogosławieństw.

Dziękujemy wszystkim, którzy współtworzyli te miesięczne spotkania przez przygotowanie tekstów i śpiewów, nagrań papieskich przemówień i filmików dostępnych w Internecie. Gorąco dziękujemy tym, którzy w tych wieczorach uczestniczyli w różnych miejscach, a szczególnie w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Od sierpnia zamiast „Wieczorów Jana Pawła II” będziemy przeżywać „Modlitwę w pierwszą sobotę miesiąca”. Będzie to przede wszystkim modlitwa maryjna, z rozważaniem tajemnicy różańca i z odmówieniem cząstki różańca, zgodnie z życzeniem Maryi, wyrażonym wobec Łucji z Fatimy. Św. Jan Paweł II bynajmniej nie zniknie z tych modlitw. W tekstach rozważań będziemy sięgać do jego myśli i będziemy wzywać jego wstawiennictwa. Pierwsza sobota to również jego dzień, dzień jego odejścia z tego świata do domu Ojca.

Nadal będą przygotowywane pomoce w postaci jednej kartki, z których mogą korzystać wierni gromadzący się w parafiach na nabożeństwo pierwszosobotnie. Przygotowane teksty będą również zamieszczone na stronie internetowej: pierwszasobota.adoremus.pl

 

W imieniu zespołu przygotowującego „Wieczory JPII”

ks. Stanisław Szczepaniec

 

 

 

 

Tekst Papieża: Z homilii w czasie Mszy św. (Kraków, 10.06.1979 - nagranie): „O rodacy! Jakże gorąco dziękuję wspólnie z wami raz jeszcze za to, że zostaliśmy przed tysiącem z górą lat ochrzczeni w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Że zostaliśmy zanurzeni w wodzie, która odbija w sobie obraz Boga żywego — w wodzie, która jest falą wieczności: „źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu” (J 4,14). Że zostaliśmy, my ludzie, my Polacy, z których każdy rodzi się jako człowiek „z ciała i krwi” (por. J 3, 6) swoich rodziców, poczęci i narodzeni z Ducha (por. J 3,5). Z Ducha Świętego”

 

Zapalenie świecy i „Apel Jasnogórski”.

 

Prowadzący: W Roku Miłosierdzia, w przededniu Światowych Dni Młodzieży, pochylmy się nad wielką tajemnicą i wielkim darem chrztu świętego w dziejach naszej Ojczyzny. Obchodzimy 1050 rocznicę przyjęcia tego sakramentu przez nasz naród. To wówczas „na nowo otwarł się jerozolimski wieczernik i zdumiały się ludy słowiańskie, iż apostołowie Jezusa Chrystusa mówią ich językami, że w rodzimej mowie opowiadają «wielkie dzieła Boże»” mówił św. Jan Paweł II na Wzgórzu Lecha w 1979 r. Została przygotowana żyzna gleba, w którą mocno wrastają korzenie, z których wyrastamy.

Prośmy Maryję, Królową Polski, aby pomogła nam w głęboką wiarą wyśpiewać Te Deum za ten największy dla naszej Ojczyzny, i nas samych, dar.

 

Wszyscy: Odmawiają modlitwę Pod Twoją obronę, lub dziesiątkę różańca, tajemnicę Chrztu Jezusa w Jordanie i śpiewają pieśń, np. Bogurodzica.

 

 

Jan Paweł II - Nauczyciel prawdy

 

Lektor: Z Ewangelii według św. Mateusza: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28, 18-20).

 

Prowadzący: Wielka tajemnica dziejów ludzkości i dziejów każdego z nas, wyrażona jest w słowach odczytanej przed chwilą Ewangelii - mówił w Krakowie w 1979 r. Papież Polak nawiązując do największego w historii naszego narodu wydarzenia - Chrztu Polski. Wsłuchajmy się w jego słowa.

 

Lektor:  Z homilii W czasie Mszy św. (Kraków, 10.06.1979 r. - nagranie): „Tajemnicę dziejów człowieka, każdego i wszystkich, tajemnicę dziejów ludzkości wyrażają i wyznaczają te słowa, jakie powiedział Chrystus w momencie rozstania z apostołami — chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego — chrzest, czyli zanurzenie w żywym Bogu, w Tym, Który Jest — w Tym, «Który jest, i Który był, i Który przychodzi». Chrzest, czyli początek spotkania, obcowania, zjednoczenia, do którego całe życie doczesne jest tylko wstępem i wprowadzeniem, a spełnienie i pełnia należy do wieczności. „Przemija postać świata” — więc musimy znaleźć się „w świecie Boga”, ażeby dosięgnąć celu, dojść do pełni życia i powołania człowieka. Chrystus ukazał tę drogę. A żegnając się z apostołami, potwierdził ją raz jeszcze. I polecił, ażeby oni i cały Kościół uczyli zachowywać wszystko, co im przykazał: «A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata»”.

 

Wszyscy: Pozostają w ciszy

 

Lektor: :  Z homilii W czasie Mszy św. (tamże - nagranie):  „Zawsze, drodzy Rodacy, z największym wzruszeniem słuchamy tych słów, w których zmartwychwstały Odkupiciel rysuje kontur dziejów ludzkości i zarazem dziejów każdego człowieka. Kiedy mówi: «Nauczajcie wszystkie narody», staje nam przed oczyma duszy ten moment, gdy Ewangelia dotarła do naszego narodu u samych początków jego historii — i kiedy pierwsi Polacy otrzymali chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Kontur duchowych dziejów Ojczyzny został zarysowany w obrębie tych samych słów Zbawiciela wypowiedzianych do apostołów. Kontur duchowy dziejów każdego z nas został również w ten sposób jakoś zarysowany”.

 

Wszyscy: Po chwili ciszy śpiewają pieśń np. Przez chrztu świętego wielki dar (I i II zwrotka).

 

Lektor: :  Z homilii w czasie Mszy św. (tamże - nagranie): „Człowiek bowiem jest istotą rozumną i wolną, jest świadomym i odpowiedzialnym podmiotem. Może i powinien osobistym wysiłkiem myśli docierać do prawdy. Może i powinien wybierać i rozstrzygać. Chrzest przyjęty na początku dziejów Polski jeszcze bardziej uświadomił nam tę właściwą wielkość człowieka: „Zanurzenie w wodzie”, które jest znakiem wezwania do uczestnictwa w życiu Trójcy Przenajświętszej, jest równocześnie niezastąpionym sprawdzianem godności każdego człowieka. Już samo to wezwanie o niej świadczy. Człowiek musi posiadać niezwykłą godność, skoro został wezwany do uczestnictwa w życiu Boga samego”.

 

Wszyscy: Pozostają w ciszy

 

Lektor: Z homilii w czasie Mszy św. (tamże - nagranie):  „Równocześnie cały ten historyczny proces świadomości i wyborów człowieka — jakże bardzo związany jest z żywą tradycją jego własnego narodu, w której poprzez całe pokolenia odzywają się żywym echem słowa Chrystusa, świadectwo Ewangelii, kultura chrześcijańska, obyczaj zrodzony z wiary, nadziei i miłości. Człowiek wybiera świadomie, z wewnętrzną wolnością — tu tradycja nie stanowi ograniczenia: jest skarbcem, jest duchowym zasobem, jest wielkim wspólnym dobrem, które potwierdza się każdym wyborem, każdym szlachetnym czynem, każdym autentycznie po chrześcijańsku przeżytym życiem”.

 

Wszyscy: Po chwili ciszy śpiewają pieśń, np. Przez chrztu świętego wielki dar (III i IV  zwrotka)

 

Lektor: Z homilii w czasie Mszy św. (tamże - nagranie): „Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka? Oczywiście, można. Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu: nie. Może powiedzieć Chrystusowi: nie. Ale — pytanie zasadnicze: czy wolno? I w imię czego „wolno”? Jaki argument rozumu, jaką wartość woli i serca można przedłożyć sobie samemu i bliźnim, i rodakom, i narodowi, ażeby odrzucić, ażeby powiedzieć „nie” temu, czym wszyscy żyliśmy przez tysiąc lat?! Temu, co stworzyło podstawę naszej tożsamości i zawsze ją stanowiło. Kiedyś Chrystus zapytał apostołów: «Czy i wy odejść chcecie?» (J 6,67). Pozwólcie, że dzisiaj następca Piotra powtórzy wobec was wszystkich tu zgromadzonych — i wobec całych naszych dziejów i całej współczesności... to, co wówczas powiedział Chrystusowi Piotr: «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego» (J 6,68)”.

 

Wszyscy: Pozostają w ciszy.

 

Lektor: Z homilii w czasie Mszy św. (por. tamże - nagranie): „Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego! Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć. Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów wielki dialog z człowiekiem i światem, zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym — dialog zbawienia”.

 

Wszyscy: Po chwili ciszy śpiewają pieśń, np. Boże, coś Polskę lub Magnificat.

 

 

Jan Paweł II - Orędownik u Boga

 

Prowadzący: Przez wstawiennictwo Maryi, Królowej Polski i św. Jana Pawła II prośmy o łaskę wierności Bogu i Ewangelii, wierności przyrzeczeniom chrztu świętego.

 

Litania do św. Jana Pawła II lub Litania Narodu Polskiego.

 

Prowadzący: Niech moc Ducha Świętego, którego „wzięliśmy” w sakramencie chrztu świętego, rozpali nasze serca i odnowi oblicze polskiej ziemi.

 

Wszyscy: Śpiewają Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. Śpiew powtarza się po każdej prośbie.

 

Lektorzy:

-      Uwielbiamy Cię, Duchu Święty, w darze Ewangelii, która dotarła do naszego narodu u samych początków jego historii, kiedy pierwsi Polacy otrzymali chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

-      Uwielbiamy Cię, Duchu Święty, w darze zaproszenia, każdego z nas „w świat Boga”, abyśmy mogli dojść do pełni życia i powołania człowieka.

-     Uwielbiamy Cię, Duchu Święty, w darze tradycji naszego narodu, w której poprzez całe pokolenia odzywają się żywym echem słowa Chrystusa, świadectwo Ewangelii, kultura chrześcijańska, obyczaj zrodzony z wiary, nadziei i miłości.

-     Uwielbiamy Cię, Duchu Święty, w darze Maryi - Królowej Polski oraz w darze wielkiej rzeszy świętych i błogosławionych Polaków, objawiających nam nieustannie moc wiary, nadziei i miłości.

 

Wszyscy: Odmawiają ,,Ojcze nasz” i śpiewają pieśń, np. Te Deum.

 

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący, wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Następuje błogosławieństwo (jeśli jest kapłan) lub znak krzyża i śpiew: np. Hymn światowych Dni Młodzieży w Krakowie.


 

Krystyna Karkowska